Samenwerkingsverbanden

Mau-Ku-MauDe SPWE is in 2011 een samenwerking aangegaan met De Stichting Federatie ter bevordering van duurzame armoedebestrijding en ontwikkeling van de Saramacaanse gemeenschap ‘Mau-ku-Mau’ , gevestigd te Debikë in het bestuursressort Boven-Suriname met een duur van 5jaar. Doel:Deze samenwerkingsrelatie moet leiden voor de micro-ondernemers, verenigd in producentenorganisaties, in het bestuursressort…

Kokoswater project

Kokoswater project

Op initiatief van de SPWE (Stichting Productieve Werkeenheden) is ervoor gekozen om de kokossector in coronie met verenigde krachten te ondersteunen en te versterken. Het initiatief vloeit voort uit  diverse activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van ondernemerschap in het district. Hoewel er meerdere mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van…

Stuurgroep Ontwikkeling Cassavesector Para (STOCPA)

Op initiatief van de organisaties ReViBa (Republiek, Vierkinderen en Bersaba),  Intent-Suriname, en  in  samenwerking  met SPWE (Stichting Productieve Werk Eenheden),  Stichting Ontwikkelings Centrum Para (OCP), Commissariaat Para;  de vertegenwoordigers van Para in de Nationale Assamblee, Para Force, de Organisatie van Samenwerkende Inheemse dorpen Para (OSIP) en BioProPar  is ervoor gekozen…

Sabi Du Wowojo Coronie

Sabi Du Wowojo Coronie

Sabi du wowojo is een programma van bewustwordingsaktiviteiten gericht op de ontwikkeling van klein ondernemerschap in Coronie en in Wageningen voor kleine ondernemers  van Coronie  en Wageningen. Er is voor deze 2 districten gekozen, omdat de ontwikkeling van klein ondernemerschap in Coronie bij de taakstelling van SPWE past  en de…

Sabi Du Wowojo Brokopondo

Sabi Du Wowojo Brokopondo

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (S.A.O.) en de Stichting Productieve Werkeenheden (S.P.W.E.) van het Ministerie van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu zetten zich in voor een structurele en integrale aanpak van het armoede vraagstuk. De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling heeft tot specifiek doel een effectieve bijdrage te leveren aan de productiecapaciteit…