Meer Werkgelegenheid en micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking

Meer Werkgelegenheid en micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking

Vanuit de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), wordt projectmatig enorme inspanning gepleegd om steeds meer werkgelegenheid te creëren en micro-ondernemerschap te stimuleren onder mensen met een beperking.Gezien het de SPWE beseft dat additioneel ondersteuning, coaching in mentale gezondheid en begeleiding in de financiële administratie noodzakelijk is voor deze doelgroep, wordtsteeds…

Samenwerking SPWE en PPC

Samenwerking SPWE en PPC

Partners Plus Consultancy, PPC, is een dynamisch en innovatief kennisbedrijf dat zich inzet om kennis te verzamelen, te veredelen en te verspreiden. Hierbij is er geen uitsluiting van specifieke gebieden. SPWE is vanuit haar doelstellingen continu op zoek naar nieuwe impulsen om ondernemerschap in het algemeen en bij jongeren in…