Training

Training

Training in ondernemerschap dat leidt tot praktische vaardigheden is essentieel om een ondernemende cultuur in een land te creëren. Vele ondernemers onderschatten het belang en de waarde van een goede training omdat velen nog met de gedachte rond lopen dat het ondernemerschap een aangeboren gave is. In grote ontwikkelingslanden, vooral India, hebben zowel studies als de praktijk uitgewezen dat ondernemerschap niet een aangeboren gave is, doch dat ondernemerschap aangeleerd moet en kan worden.
Verder is het belangrijk dat de totaal prestatie van een onderneming continu wordt verbeterd. En daarbij gaat het niet alleen om verbeteringen van het product of de dienst.
Het gaat vooral om het trainen en verbeteren van belangrijke competenties zoals het vermogen problemen te herkennen en te analyseren, ze juist te formuleren en er een passend oplossing voor te ontwikkelen. De SPWE heeft na een grondige studie haar lesprogramma zodanig afgestemd dat de ondernemers tijdens de training deze kennis en vaardigheden bijgebracht krijgen. Dit heeft geleid tot een serie korte, praktisch georiënteerde management trainingen.

Deze trainingen zijn bedoeld om de micro-ondernemers  naar gelang hun behoefte specifieke kennis en vaardigheden, de nodige skills bij te brengen om zodoende in hun onderneming succesvol te doen zijn.

Door de grote interesse van anderen dan deze doelgroep voor onze trainingen zijn door de jaren heen”de reguliere trainingen”  tot stand gekomen, welke op gezette tijden door het jaar heen verzorgd worden in onze trainingszaal alsmede”de incompany trainingen”die meestal bij de onderneming zelf worden verzorgd.

De SPWE verzorgt drie typen trainingen:

  1. De trainingen gericht op de (aankomend) ondernemers die begeleid worden;
  2. Incompany-trainingen, de trainingen op maat voor bedrijven;
  3. Open trainingen waar iedereen individueel op kan inschrijven