Begeleiding en Onderzoek

Begeleiding en Onderzoek

De afdeling Begeleiding en Onderzoek van de SPWE houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

 • het bieden van hulp en begeleiding bij de voorbereiding en opzet van kleine ondernemingen en coöperaties;
 • het opstellen van bedrijfsplannen;
 • het organiseren van korte intensieve trainingsactiviteiten gericht op de doelgroepen met de nadruk op het verhogen van de management “skills” en de productiviteit;
 • het onder bepaalde voorwaarden ter beschikking stellen van faciliteiten die normaliter buiten het bereik zijn van de doelgroepen, zoals de bedrijsunit aan de Sinaasappelstraat;
 • het initieren en uitvoeren van projecten in het binnenland
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties ten behoeve van onze doelgroep
 • het doen van onderzoek naar de problematiek en de mogelijkheden van de doelgroepen en het beschikbaar stellen van de resultaten van dergelijke onderzoeken;
 • het verlenen van hulp aan operationeel zijnde werkeenheden, bedrijven en coöperaties bij:
  • de aanvraag van vergunningen en het creëren van bijzondere regelingen;
  • het aanvragen van (speciale) kredietfaciliteiten;
  • de afhandeling van belastingkwesties, in het bijzonder het verkrijgen van bijzondere belastingvoorzieningen;
  • de formulering van een marketingstrategie;
  • bemiddeling bij het verkrijgen van toegang tot trainingen en opleidingen; 
  • het ter beschikking stellen van technische en administratieve assistentie in de vorm van korte consultancy.
    

Bedrijfsruimtes

Door het onvoldoende beschikbaar zijn en de hoge huurprijs van bedrijfsruimtes zijn kleine ondernemers vaak niet instaat ondernemersactiviteiten te ontplooien. De SPWE stelt, daarom ter bevordering hiervan bedrijfsruimtes ter beschikking. De grondslag van deze zienswijze is;

 1. Dat de opstartfase van een onderneming de belangrijkste periode is. In deze periode is de onderneming niet sterk genoeg.
 2. Een belangrijk deel van de kleine ondernemers ontbreken de noodzakelijke management vaardigheden om een bedrijf te runnen. Het voordeel is dat het geheel zelf door de SPWE wordt gecoördineerd en dat de huurders van de werkruimten begeleiding, ondersteuning en eventuele trainingen kunnen krijgen van SPWE.
 3. Een nuttig management tool n.l outsourcing (de uitbesteding van de subactiviteiten) wordt praktisch toepasbaar. De invloed op de kostprijs kan daarmede positief worden beinvloed.


De financiële, management en materiële beperkingen van een kleine ondernemer worden ruimschoots gecompenseerd door de implementatie van de bedrijfsruimtevoorziening.

De bedrijfsruimtes zijn gevestigd in:

 • Paramaribo aan de Sinaasappelstraat no. 5
   
 • Wageningen aan de Rexoralaan no. 1