TRAINING, STIMULERING EN GROEI ZIJN BELANGRIJK OM HET BEDRIJF TE LATEN BLOEIEN

Activiteiten

Toen de SPWE in 1993 afscheid nam van de taak om armoede te bestrijden door het in dienst nemen van werklozen en overstapte op een ander instrument om die armoede aan te pakken, namelijk het stimuleren van micro-ondernemerschap, was dat een tamelijk radicale breuk met het verleden. Langzamerhand groeide het takenpakket in de breedte uit. De SPWE ging het ondernemerschap multidisciplinair benaderen.

De SPWE houdt zich momenteel bezig met de volgende taken:

  1. Trainingen
  2. Datavoorziening
  3. Begeleiden en promotie van ondernemers
  4. Grond- en kapitaalontwikkeling
  5. Financiering en kredieten
  6. Werkruimtevoorziening
  7. Opzet trainingsinstituut in het binnenland

Geen activiteiten op komst.