Meer Werkgelegenheid en micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking

Vanuit de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), wordt projectmatig enorme inspanning gepleegd om steeds meer werkgelegenheid te creëren en micro-ondernemerschap te stimuleren onder mensen met een beperking.Gezien het de SPWE beseft dat additioneel ondersteuning, coaching in mentale gezondheid en begeleiding in de financiële administratie noodzakelijk is voor deze doelgroep, wordtsteeds het nodige werk verzet. Om inzicht te verkrijgen hoe ondernemers met een beperking enerzijds hun bedrijven operationeel houden, en wat daarnaast de beperkingen zijn voor deze doelgroepom te komen tot het starten van een onderneming, is data essentieel om uiteindelijk gericht te werken om personen met een beperking te kunnen begeleiden naar duurzam ondernemen. In haar streven daartoe te komen krijgt de SPWE, die een werkarm is van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), ondersteuning van the United Nations Development Programme en heeft zij een goede samenwerking met de Alliantie voor Decent  Work  voor personen met een beperking.   

Personen met een beperking hebben eerder ondersteuning gehad van de UNDP en het Basic Need Trust Fund-9 programma van de Caribbean Development Bank (CDB). Dit project is sinds december 2023 van start gegaan en biedt juist nu de mogelijkheid om het voorgaande te realiseren door dataverzameling door middel van veldbezoeken, het verstrekken van incentives en begeleiding in de financiële administratie. Personen met een beperking hebben training en middelen hebben gehad om een Micro- onderneming te starten.  Het betreft een groep van 30 personen. Van de dertig (30) mensen met een beperking- afkomstig van het 1e project van de UNDP- die ook hebben geparticipeerd in het BNTF-9 traject, zijn er totaal 18 mensen in aanmerking gekomen voor incentives zoals machines en materialen/grondstoffen.  Daarnaast hebben alle 30 micro- ondernemers met een beperking een cursus gevolgd in basis ondernemerschap. In dit programma is het onderdeel coaching eveneens afgehandeld, om de micro-ondernemers verder te begeleiden. De economische activiteiten die deze doelgroep uitvoert zijn bedoed om hen in staat te stellen in een onafhankelijke positie te blijven en dus zelfstandig inkomen te genereren voor een fatsoenlijk bestaan. De begeleiding is daarom van essentieel belang. De SPWE blijft zich inzetten voor welzijnsverbetering van de personen met een beperking.

Vanuit de Alliantie voor waardig werk voor mensen met een beperking  zijn met succes verschillende initiatieven gelanceerd en geïmplementeerd, waaronder bewustwordingscampagnes, belangenbehartiging voor gelijke kansen op het gebied van toegankelijk en zelfstandigheid, informatiesessies, vaardigheidstrainingen en behoefteanalyses voor startups en micro-ondernemers. Daarnaast bieden ze begeleiding en coaching aan micro-ondernemers met een beperking. juist omdat  mensen met een beperking in Suriname vaker te maken krijgen met uitdagingen zoals beperkte toegang tot onderwijs, gebrek aan toegang tot kapitaal en transport. Bovengenoemde initiatieven zijn veelal bedoeld om beleidsmakers, het bedrijfsleven en de samenleving aan te moedigen de uitdagingen aan te pakken die personen met een beperking beletten gelijke toegang tot de arbeidswereld te bereiken, hun eigen inkomen te genereren en een onafhankelijk en fatsoenlijk leven leiden.

Paramaribi, 22 januari 2024

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *