Samenwerkingsverbanden

Mau-Ku-Mau
De SPWE is in 2011 een samenwerking aangegaan met De Stichting Federatie ter bevordering van duurzame armoedebestrijding en ontwikkeling van de Saramacaanse gemeenschap ‘Mau-ku-Mau’ , gevestigd te Debikë in het bestuursressort Boven-Suriname met een duur van 5jaar.

Doel:
Deze samenwerkingsrelatie moet leiden voor de micro-ondernemers, verenigd in producentenorganisaties, in het bestuursressort van Boven-Suriname tot

  1. Voorziening in een geregeld inkomen.
  2. Verhoging van het huidig inkomen.
  3. Verbetering van het huidige productieniveau.

Palm Project
SPWE heeft in 2010 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Community afdeling van Rosebelt Gold Mines zodat zij samen het Project Asigron Landbouw activiteiten Maximalisering (PALM) uit te voeren.

Doel:
Het niveau van de productieprocessen en ondernemersvaardigheden van de gemiddelde landbouwer van het dorp Asigron in het district Brokopondo, is een zorgpunt voor de Partijen. Vele landbouwers in het district hebben op verschillende momenten trainingen kunnen volgen en zijn begeleid vanwege activiteiten van verschillende organisaties. Voornoemde ondersteuning van de landbouwers heeft er nog niet toe geleid dat zij hun oude en inefficiënte productieprocessen volkomen hebben verlaten, hun aanbod beter zijn gaan afstemmen op de vraag en hun ondernemersvaardigheden noemenswaardig hebben ontwikkeld. Deze verbetering is niet opgetreden ondanks de grote potentie om hun landbouwproductie verder te verbeteren, af te stemmen op de vraag en te professionaliseren en om hun inkomsten te verhogen ten voordele van zichzelf en hun gemeenschappen.

Samenwerkingsverbanden in voorbereiding
Momenteel is de SPWE bezig met voorbereidingen van 2 samenwerkingsverbanden namelijk:

  • National Entrepreneurship Development Company Limited (NEDCO): een Trinidiaanse instantie.
  • Partner Plus Consultantcy (PPC). 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *