Sabi Du Wowojo Coronie

Sabi du wowojo is een programma van bewustwordingsaktiviteiten gericht op de ontwikkeling van klein ondernemerschap in Coronie en in Wageningen voor kleine ondernemers  van Coronie  en Wageningen. Er is voor deze 2 districten gekozen, omdat de ontwikkeling van klein ondernemerschap in Coronie bij de taakstelling van SPWE past  en de ontwikkelingsdoelstellingen van de overheid.

SPWE is al actief in Coronie en in  Wageningen, dus gaat het om verdieping van het werk. 
De strategie voor de uitvoering van de bewustwordingscampagne Sabi Du Wowojo Coronie zijn geweest:

Strategie 1
Creëren van draagvlak  voor de uitvoering van de bewustwordingscampagne “SABI DU WOWOJO” onder aktieve produktie,- vrouwen – en jongeren  organisaties in Coronie  en Wageningen   die zullen fungeren als focalpoints tijdens de bewustwordingscampagne

Strategie 2
Mobilisatie van ondernemers i.h.k.v.  de uitvoering van het bewustwordingsprogramma en de deelname aan de tweedaagse wowojo

Strategie 3
Ontwikkelen van  produktlijnen in de sectoren kokosverwerking en toerisme teneinde deze te positioneren als core produkt-lines tijdens de “SABI DU WOWOJO” 

  1. Ontwikkelen van  een   produktlijn van bestaande en nieuwe produkten in de sector kokosverwerking   teneinde deze te positioneren als core produkt-line tijdens de “SABI DU WOWOJO”  
  2. Ontwikkelen van  een   nieuw  toeristisch concept voor Coronie en deze positioneren als core produkt van de “SABI DU WOWOJO”

Strategie 4
Introductie en uitvoering van een trainingsprogramma specifiek gericht op de participatie  aan de tweedaagse  “SABI DU WOWOJO”

Strategie 5
Ontwikkeling van een  afzetketen tussen producenten die deelnemen aan de bewustwordingscampagne   en afnemers in Paramaribo en Nickerie

Strategie 6
Organisatie van een tweedaags evenement “SABI DU WOWOJO” in Coronie

A. Ontwikkelen van een uniek ruimtelijk concept voor de “SABI DU WOWOJO”. Het ruimtelijk concept zal tevens worden gepresenteerd in de promotiecampagne van de “SABI DU WOWOJO”.

B. Ontwikkelen en uitvoering van een promotie programma voor de “SABI DU WOWOJO”

C.  Uitvoeren van een tweedaags  evenement “SABI DU WOWOJO” in Coronie

Uitvoeringsperiode:
De bewustwordingscampagne “Sabi Du Wowojo” was aanvankelijk voor een periode van 3 maanden uitgezet en zou starten  in het midden van november 2009. Het programma moest  uiteindelijk uitmonden in de organisatie van een tweedaags evenement in februari 2010.
De streefdatum was gesteld op het derde weekeinde van februari 2010, maar werd officieel  gehouden op 1 en 2 mei 2010.

Aantal deelnemers aan de Sabi Du Wowojo:
17  van Wageningen  en 15 van Coronie.

De trainingen die verzorgd zijn aan de deelnemers van de Sabi Du Wowojo zijn:
Kostprijscalculatie
HACCP (Hazard analysis and critical control points)
Labeling & packaging
Beurspresentatie

Seminars/workshops die gehouden zijn voor de deelnemers van de Sabi Du Wowojo zijn:
Cocosseminar
Varkensteeltworkshop

De Branches die vertegenwoordigd waren op de Sabi Du Wowojo zijn:
Restaurantwezen en Catering
Tuinbouw
Kleinhandel
Fashion & design
Craft
Agro-industrie
Bijenteelt
Verwerkingssector
Kunst

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *