Samenwerking SPWE en PPC

Partners Plus Consultancy, PPC, is een dynamisch en innovatief kennisbedrijf dat zich inzet om kennis te verzamelen, te veredelen en te verspreiden. Hierbij is er geen uitsluiting van specifieke gebieden.

SPWE is vanuit haar doelstellingen continu op zoek naar nieuwe impulsen om ondernemerschap in het algemeen en bij jongeren in het bijzonder te bevorderen. Maar vanwege het ontbreken van actuele en gedetailleerde informatie over de perceptie van jongeren over micro-ondernemerschap is het moeilijk om toegespitste beleidsinitiatieven te ontplooien.

In het kader hiervan is SPWE een samenwerking aan gegaan met PPC. PPC zal op basis van haar deskundigheid een baselinestudy plegen en deze ter beschikking stellen aan de SPWE. De resultaten van deze baseline study zal de SPWE gebruiken voor het uitwerken en implementeren van toegespitste oplossingen. 

Doel
Het uitvoeren van een uitgebreide baseline study zodat inzicht kan worden verkregen in de perceptie van jongeren in geheel Suriname over micro – ondernemerschap. Tevens zal de baseline study voldoende informatie opleveren zodat SPWE de jongeren beleidsmatig tegemoet kan komen om zodoende alsnog een rol van betekenis te spelen in hun streven naar het starten met bedrijfsactiviteiten. 

Similar Posts